25 Ocak 2022, Salı
spot_img

Trafik sigortası için çok önemli durdurma kararı

Danıştay 8. Dairesi; 20/03/2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (TRAFİK SİGORTASI) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar başlıklı Tebliğ’in birçok hükmünün hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile yürütmesini durdurdu.

Sürekli Sakatlık Tazminatı Hesaplamasında 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan sağlık kurulu raporu (bu raporların sigorta şirketine başvuru sırasında ise ibrazı zorunludur) dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği yolundaki düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Asgari ücretin esas alınması

Söz konusu karar nedeniyle, Borçlar Kanunu 54. Maddede ekonomik geleceğin sarsılması, çalışma gücünün yitirilmesinden bahsedildiği ve Anayasa Mahkemesi’nin 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 17/07/2020 tarihli ve E:2019/40, K:2020/40 sayılı kararı birlikte dikkate alındığında yargı kararlarında mesleği esas alan 03.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği uygulamasına tekrar geri dönülmesi gündeme gelecektir.

Yine, trafik kazasına bağlı olarak vefat eden kişinin, kaza tarihi itibariyle vergilendirilmiş bir resmi geliri yok ise, asgari ücretin esas alınması gerektiği yolundaki düşüncenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Emsal ücret

Böylece, Türkiye’de birçok kişinin sorunu halindeki SGK geliri asgari ücret üzerinden gösterilme durumunun hak kaybına neden olması önlenmiştir. Trafik kazalarında eski sistemde olduğu gibi emsal ücreti daha yüksek olan milyonlarca kişinin muhtemel destekliği halinde emsal ücretinin esas alınması, gerçek zararın belirlenmesi gerektiği yolundaki görüş tekralanmıştır. Aynı yürütmeyi durdurma sürekli sakatlık tazminatları açısından verilmiştir.

Gelirlerin belirlenmesi

Vefat eden kişinin kira, hisse, faiz gibi gelirlerinin de destek hesabında dikkate alınması gerektiği yolunda yürütmeyi durdurma kararı tesis edilmiştir. Böylece kişinin geliri hesabında bu kalemler de dikkate alınacaktır.

Yurtdışında yerleşik kişilerin gelirinin bilinmemesi halinde Türkiye’deki asgari ücrete gelirinin göre hesaplanacağı yolundaki görüşün hukuka aykırı olduğu değerlendirilerek, onlar yönünden de emsal ücretin araştırılması gerektiği görüşü benimsenmiştir.

İbraname olsun ya da olmasın sigorta şirketi tarafından önceden ödeme yapılmış bir tazminatta taraflar arasında uyuşmazlık olması durumunda tazminat hesap tarihinin esas alınmaması gerektiği benimsenmiştir. Bu durumda, sigorta şirketi tazminat hesabını 2020 yılında yaparak, kısmi bir ödemeyi 2020 yılı içinde yapmış ise, bilirkişi hesabının yargılama aşamasında 2022 yılı içerisinde gerçekleşmiş olması halinde ilk hesap tarihinin 2020 yılı asgari ücret hesabına göre değil, Yargıtay içtihatları ile uyumlu olarak 2022 yılı (hesap ve muhtemel karar tarihindeki) asgari ücreti esas alınarak yapılması gerekecektir. Yine eskiden olduğu gibi faiz sürücü/malik yönünden kaza tarihinden, sigorta şirketinin temerrüdünden itibaren başlayamaya devam edecektir.

Desteklik açısından, anne ve baba tazminatı yönünden %10 yetiştirme gideri düşülmesi gerektiği yolundaki madde hükmünün de yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Sürekli sakatlık

Sürekli sakat kalan kişi kaza tarihi itibarıyla pasif dönemde çalışmaya devam ediyorsa, 2 yıl sonra otomatik olarak tekrar emekli kabul edilerek asgari ücret hesaplamasına geçilmesi görüşünün yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Değer kaybı yönünden ise; araçta meydana gelen maddi hasarın, aracın rayiç  bedelinin %2’sinin altında kalması halinde değer kaybı tazminatı araçta meydana gelen maddi hasar tutarını aşamaz hükmünün yürütmesi durdurulmuştur.

KAYNAK: HUKUKİHABER.NET

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON EKLENEN HABERLER