16 Ekim 2021, Cumartesi
spot_img

Ulusal Risk Raporu’nda doğal afet ilk sırada

İstanbul Üniversitesi’nin yayınladığı raporda doğal afet riski ilk sırada yer aldı. Olasılık açısından riskler sıralamasında ise genç işsizlik ilk sırada.

İstanbul Üniversitesi Risk ve Denetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Davut Pehlivanlı tarafından yapılan Ulusal Risk Envanteri‘nin oluşturulması çalışması tamamlandı ve Ulusal Risk Raporu başlığıyla yayınlandı.

Türkçe ve İngilizce yayınlanan rapor, 407 katılımcının destek verdiği Ulusal Risk Envanteri isimli online ortamda gerçekleştirilen anket çalışmasına dayanıyor. Ankete ağırlıklı olarak finans uzmanları, risk yönetimi uzmanları ve denetim uzmanları dahil edildi. Üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyesi pozisyonundaki finans geçmişi olan profesyoneller de ankete destek verdi.

Risk yönetiminin artan önemi

Risk yönetiminin artan önemine de vurgu yapılan rapor la ilgili “Günümüzde işletmeler, kamu kesimi ve sivil toplum kuruluşları geçmiş yıllara kıyasla daha fazla riske maruz kalmaktadır. Buna paralel olarak risk yönetimi olgunluğunun da arttığı görülmektedir. Risk yönetimi bütün kuruluşlar açısından bütünleşik bakış açısıyla yönetilmesi gereken, üst yönetimin desteği ve risk odaklı süreç yapılanması ile birlikte değerlendirilmesi gereken kritik ve kapsamlı bir çalışma alanıdır. Ulusal Risk Envanteri çalışmasının temel hedefi organizasyonların karşılaşabileceği anahtar risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesidir. Bu çalışma sonuçları itibariyle işletmelerin üst yönetimine ve kamu kesimi yöneticilerine kurumsal stratejilerinin oluşturulması ve güncellenmesi aşamasında rehber dokuman olma hedefindedir” denildi.

Ulusal Risk Envanteri çalışmasında ekonomi, jeopolitik, teknoloji, toplumsal ve çevre kökenli riskler üzerine odaklanıldı. Etki açısından ilk 10 risk şöyle sıralanıyor

 1. Doğal afet riski
 2. Döviz kuru riski
 3. Ekosistemin çökmesi ve su krizleri riski
 4. Kredi ödeme problemleri riski
 5. Genç işsizliği riski
 6. Bölgesel çatışmalar riski
 7. Derin ya da yaygın yoksulluk riski
 8. Siber saldırı riski
 9. Yolsuzluk riski
 10. Piyasadaki olumsuz gelişmeler riski

Olasılık açısından ilk sırada ise genç işsizliği riski yer alıyor. Genç işsizliği riski olasılık yönünden 1. sırada; etki/maliyet açısından ise 5. sırada bulunuyor.

2019 yılı Eylül ayı itibariyle genel işsizlik oranı yüzde 13.8 seviyesinde, genç işsizlik oranı yüzde 4.5 puan artışla yüzde 26.1 olarak gerçekleşmişti.

Raporda 2. sırada yer alan döviz riskiyle ilgili “Döviz kurunun yükselme ihtimalinin davranışsal boyutta bireylerin ve kurumların kararlarını etkileme ihtimali de yüksektir. Bireylerin ve işletmelerin döviz kur riskine karşılık TL mevduattan döviz mevduatına geçtikleri anlaşılmaktadır. Sonuç olarak ekonomi yönetiminin bu riski yönetmesi açısından/bakımından ekonomide öncü göstergelerin olumluya dönmesinin yanı sıra, doğru bir iletişim stratejisinin önemi de çok yüksektir” yorumu yapılıyor.

Rapordan çıkarılan diğer sonuçlar ise şöyle:

 “2019 yılı Eylül ayında İstanbul merkezli 5.9 şiddetinde gerçekleşen deprem, doğal afet riskinin yüksek seviyede skorlanmasına neden olmuştur. Doğal afet riski, risk envanterinde 3. sırada yer almıştır.”

“Yolsuzluk başlığı tüm dünyada kritik bir risk olarak tartışılan bir konudur. Yolsuzluklar ile ekonominin genel seyri arasında paralellik vardır. Ekonominin yükselme dönemlerinde genel olarak yolsuzluk beklentisinin düştüğünü görmekteyiz. Yolsuzluk riski bizim çalışmamızda risk envanterinde 4. sırada yer almıştır.”

“Kredi geri ödeme problemleri riski, risk envanterinde 5. sırada yer almıştır. Ekonomi yönetimindeki tüm aktörlerin dikkati finansmana erişim kanalları ve bankacılık sektörü kritik verileri üzerindedir. Son yıllarda devreye alınan KGF uygulaması da bu amaçla etkin bir şekilde çalışmaktadır.”

“Suriye krizi ile birlikte bölgesel çatışma riski yükselmiş ve risk envanterinde 6. sırada yer almıştır. Yine Suriye krizine bağlı olarak yabancı işçi problemleri kaynaklı risk 18. sırada ve ekonomik göç riski de 26. sırada yer almıştır.”

“Piyasalarda yaşanması muhtemel olumsuz gelişmeler anket katılımcılarına sorulmuş ve 7. sırada skorlanmıştır.”

“Ulusal politik kutuplaşma riski 8. sırada skorlanmıştır. Toplumun beklentisi kutuplaşmanın artacağı yönündedir. Bu alandaki tartışma konuları da doğal olarak yüksek skorlanan riskler arasında yer almaktadır.”

“Büyük iktisadi güçler arasındaki ekonomik çatışmalar riski 9. sırada yer almıştır. Medya yankı odaları ve ‘sahte haberler’ riski de 10. sırada yer almaktadır.”

Olasılık Açısından İlk 10 Risk

 1. Genç işsizliği riski
 2. Yolsuzluk riski
 3. Medya yankı odaları ve “sahte haberler” riski
 4. Döviz kuru riski
 5. Kredi ödeme problemleri riski
 6. Ulusal politik kutuplaşma riski
 7. Piyasadaki olumsuz gelişmeler riski
 8. Doğal afet riski
 9. Bölgesel çatışmalar riski
 10. Ekonomide zayıf büyüme riski

İlk 10 Risk

KategoriSıraİlk 10 Risk
Ekonomi1Genç işsizliği riski
Ekonomi2Döviz kuru riski
Jeopolitik3Doğal afet riski
Ekonomi4Yolsuzluk riski
Ekonomi5Kredi ödeme problemleri riski
Jeopolitik6Bölgesel çatışmalar riski
Ekonomi7Piyasadaki olumsuz gelişmeler riski
Toplumsal8Ulusal politik kutuplaşma riski
Toplumsal9Büyük güçler arasındaki ekonomik çatışmalar riski
Jeopolitik10Medya yankı odaları ve “sahte haberler” riski

İlk 10 Sonrası Riskler

KategoriSıraRiskler / Risks
Toplumsal11Medya yankı odaları ve “sahte haberler” riski
Teknoloji12Siber saldırı riski
Ekonomi13Ekonomide zayıf büyüme riski
Toplumsal14Eşitsizliğin derinleşmesi riski
Çevre15Ekosistemin çökmesi ve su krizleri riski
Toplumsal16Fikir özgürlüklerine müdahale riski
Ekonomi17Mevzuat ve düzenlemedeki değişiklikler riski
Ekonomi18Yabancı işçi riski
Teknoloji19Veri hırsızlığı riski
Toplumsal20Anayasa ve sivil toplumun erozyonu riski
Ekonomi21Likidite riski
Jeopolitik22Terörist saldırılar riski
Jeopolitik23İnsan haklarının ihlali riski
Toplumsal24İş gücünün niteliksel eksiklikleri riski
Jeopolitik25İç politikalara dış müdahaleler riski
Ekonomi26Ekonomik göç riski
Teknoloji27Bilgi teknolojileri altyapılarının çökmesi riski
Ekonomi28Artan rekabet riski
Çevre29İklim değişikliğinin Türkiye ekonomisine olumsuzlukları riski
Teknoloji30Bilgi teknolojileri altyapı eksiklikleri riski
Teknoloji31Teknolojik gelişmelerin olumsuzlukları riski
Ekonomi32Varlık fiyatlarında balon etkisi riski
Teknoloji33İş kesintileri riski
Jeopolitik34Ticaret ve yatırım konusunda korumacılık riski
Jeopolitik35Uluslararası birliklere duyulan güven kaybı riski
Ekonomi36İtibar ve marka değeri kaybı riski
Ekonomi37Çok taraflı ticaret kurallarının ve anlaşmalarının erozyonu riski
Teknoloji38İnovasyon ve müşteri ihtiyaçalarını karşılamada başarısızlık riski
Toplumsal39Etnik şiddet riski
Toplumsal40Askeri müdahaleler riski
Jeopolitik41Sivil huzursuzluk (grevler ve isyanlar dahil) riski
Jeopolitik 42Yangın ve patlama riski

Kadınlar risk değerlendirmesinde daha hassas

Cinsiyetin risklerin değerlemesinde de kadın katılımcıların risk değerlemesinde daha hassas oldukları ve daha yüksek etki ve olasılık değerlendirmesi yaptıkları görülüyor. Bu tür riskler erkek katılımcılar için ilk 10 risk arasında yer almazken kadınlarda ilk 10 risk içinde yer aldığı dikkat çekiyor

Bay Sıralama   RiskBayan Sıralama
1Genç işsizliği riski2
2Döviz kuru riski4
3Doğal afet riski3
4Kredi ödeme problemleri riski8
5Yolsuzluk riski1
6Bölgesel çatışmalar riski10
7Piyasadaki olumsuz gelişmeler riski6
8Ulusal politik kutuplaşma riski15
9Büyük güçler arasındaki ekonomik çatışmalar riski18
10Medya yankı odaları ve “sahte haberler” riski12
17Derin ya da yaygın yoksulluk riski5
21Yabancı işçi riski7
15Eşitsizliğin derinleşmesi riski9

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON EKLENEN HABERLER